หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล สุขภาพนักเรียนทุกคน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ใส่ใจ ห่วงใย ดูแล  สุขภาพนักเรียนทุกคน เกี่ยวกับสภาพอา ...
2024-02-20 12:58:11
การร้องเพลงและแสดงดนตร​ี​สด เพลงซมซาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมวันวิชาการ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 &n ...
2024-02-19 17:02:05
เด็กชายธัชชัย วิศาลกิตติ Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 15:00:45
ด.ญ.ชัชญานิช วรบุตร Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:47:58
เด็กหญิงพิมพ์ชนก งามพุฒิพงศ์ (Singing Contest 2024)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:56:05
CHOMPAPOP TECHAPORNKUL Singing Contest 2024
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 14:02:56
เด็กชายภูธิป แซ่โค้ว ประกวดร้องเพลงสากล (Singing Contest 2024)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงสากล  (Singing Contest 2024) เนื่องใ ...
2024-02-19 13:58:55
ฐานการบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566
ฐานการบูรณาการ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ปีการศึกษา 2566 ...
2024-02-19 13:53:58
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2567 โดยกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนภาษาจีน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ...
2024-02-12 10:49:13
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2567 新正如意 新年发财 (ซินเจิ้งหรูอี้ ซินเหนียนฟาไฉ)
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยกลุ่มสาระต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา ...
2024-02-12 10:37:08
ช่องวิดีโอย้อนหลัง