หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > เปิดกิจกรรมค่าย ทักษะการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม
เปิดกิจกรรมค่าย ทักษะการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-01-30 18:50:13

เปิดกิจกรรมค่าย ทักษะการใช้ชีวิตในค่ายพักแรม

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565

25-27 มกราคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิแคมป์ จ.สระบุรี