หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมอ่านบทอาขยาน กาดำ
จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมอ่านบทอาขยาน กาดำ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-21 20:13:46

วันอังคารที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ทางกลุ่มสาระภาษาไทย ระดับ ป.๒ ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทย โดยมีกิจกรรมอ่านบทอาขยาน กาดำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  

๑.ด.ญ.แพรวพิชญะ  นิลสวัสดิ์       ๒.ด.ญ.ทอฝัน สัมภวะผล                 ๓.ด.ญ.ภวิกา  อิสรานุเทพ             

๔.ด.ช.ชนน์ปภพ  เตชะอาภรณ์กุล   ๕.ด.ญ.ภรพชิรา  เกษตรสิงห์         ๖.ด.ญ.ธัญชนก  ทรัพย์สมบัติ