หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-27 20:10:24

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 07.00-07.40น. ทุกวัน เด็กๆ อ่านภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและท่องสูตรคูณ ทุกระดับชั้นนักเรียนได้ทบทวนมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆ กับอาจารย์ทุกท่านอย่างสนุกสนานได้ความรู้