หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-30 09:53:39

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566

สู่ "ครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา" ที่เสมือนบ้านที่มีความสุข ตั้งใจเรียนสนุกกับการเรียน