หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Chirstmas day2018
2019-01-14 15:00:26
มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบห ...
2019-01-14 15:00:39
การแสดงชุดออเจ้า
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนันสนุนให้นักเรีย ...
2019-01-14 15:00:55
Scratch by T'Mooi
อ.ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์(อ.โม้ย)สอนโปรแกรมScratch ให้นักเรียนระดับชั้นป.6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาล ...
2019-01-14 15:01:40
วงกลม
2019-01-14 15:01:51
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว​ ทรงพระเจริญ​
รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สนันสนุนให้นักเรีย ...
2019-01-14 15:02:02
saltedegg
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) ได้จัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติในการดอ นักเรียน ...
2019-01-14 15:02:14
การตักบาตรประจำเดือนธันวาคม
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์ ...
2019-01-14 15:02:26
ผู้อำนวยการ มอบเงินช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ประสบอัคคีภัย
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบั ...
2019-01-14 15:02:55
ช่องวิดีโอปัจจุบัน