หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

ผู้อำนวยการ มอบเงินช่วยเหลือ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่ประสบอัคคีภัย
วันอังคารที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย รศ.ดร.สมเกียรติ กอบั ...
2019-01-14 15:02:55
การแข่งขันแชร์บอลรอบชิง
คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
2019-01-14 15:03:25
ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
คณะอาจารย์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย ขอแสดงค ...
2019-01-14 15:03:40
การแข่งชันแชร์บอล(รอบ2)
คณะกรรมการนักเรียน ๒๕๖๑ จัดการแข่งขันกีฬาแชร์บอลระดับชั้น ตามนโยบายของคณะกรรมการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ...
2018-11-29 16:18:28
การสั่งเมนูอาหาร
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันพุธให้นักเรียนได้ฝึกการพูดภาษาอังกฤษ ...
2019-01-14 15:03:54
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปี
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้จัดการแสดงหน ...
2019-01-14 15:04:10
ละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา
รายชื่อ นักแสดงฝ่ายประถมละครใต้ร่มพระบารมี ๘๐ ปีสวนสุนนันทา๑.ด.ญ.สุดรัก   โพธิ์เจริญ   &nb ...
2019-01-14 15:04:20
๘๐ ปีสวนสุนันทา"เพลงใครหนอ"
วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  นายกสภาฯ กร  ทัพพะรังสี  ได้แสดงคอนเสิร์ตครบรอบ ๘๐ ปี สวนสุน ...
2019-01-14 15:04:33
ช่องวิดีโอปัจจุบัน