หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

Integrate p.1
Integrate P.1 ...
2020-02-14 18:52:58
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวัน ...
2020-02-09 09:37:05
ห่วงใยสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ส่งกำลังใจ
ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาห่วงใยสถานการณ์แพร่ ...
2020-02-04 17:43:26
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนLego NXT
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนLego NXT เด็กๆชอบ ได้ประกอบหุ่นตามโจทย์ที่ได้รับ แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานเป ...
2020-01-22 11:18:53
เพลง新年好 xīn nián hăo
เพลง新年好 xīn nián hăo สวัสดีปีใหม่ วันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2020-01-22 08:53:42
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยอาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู) ...
2020-01-22 08:55:25
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยอาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)Y ...
2020-01-22 08:55:46
ช่องวิดีโอย้อนหลัง