หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กล่าวต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติิ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ...
2019-05-22 10:48:44
การแสดง LOVE LOVE
2019-05-08 06:55:42
ชุดที่ 2 Have It All
2019-05-08 06:52:10
ชุดที่ 4 Baby
2019-05-08 06:53:03
ช่องวิดีโอย้อนหลัง