หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การเต้นร่วมกับ The Inner Studio
ขอแสดงความยินดีและชื่นชมต่อ ด.ญ.วิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ ชั้น  ป.4/1 ที่มีความสามารถและมีกล้ ...
2020-12-18 11:12:55
งานบุญ​อุทิศถวายเจ้าฟ้ามาลินีนภดาราและเจ้าฟ้านิภานภดล
วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ งานบุญอุทิศถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนภดารา ศิรินิภาพร ...
2020-12-17 12:47:35
งานเทศน์​มหาชาติทรงเครื่อง​ ๑​๓​ กัณฑ์​ ๑​๐๐​๐​พระคาถา
ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหารอาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรีย ...
2020-12-16 17:17:00
การสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง"
วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดน ...
2020-12-15 17:30:07
การสอนดนตรีไทย "ฉิ่ง"
วิชาดนตรีไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการเรียนการสอนดน ...
2020-12-15 17:29:57
Teaching on Weighing and Measurement Focusing
วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกกรมการเรีย ...
2020-12-13 15:29:31
กิจกรรมชุมนุม Robot
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม จัดการเรียนการสอนเสริม ในช่วงเวลาเย็น กิจกรรมชุมนุม R ...
2020-12-08 19:50:42
การทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นคือการซึมซับน้ำของวัสดุ
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ป.2 เด็กๆ ทำการทดลองเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นคือการซึมซับน้ำของวั ...
2020-12-07 15:00:18
Elephant toothpaste ชุนนุมวิทย์หรรษา
เริ่มต้นกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ชุมนุมวิทย์หรรษาก็จัดกิจกรรมการทดลองสุดตื่นตาตื่นใจให้เด็ก ๆ กันเลย ...
2020-12-06 15:16:55
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ...
2020-12-06 13:18:00
ช่องวิดีโอย้อนหลัง