หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กระโดดเชือก
การเรียนการสอนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท ...
2020-10-30 10:55:06
Chinese Proficiency Test
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้ทำการทดสอบหลังเรียน (Post-Test) HSK หรือ Chinese Proficiency ...
2020-10-30 09:30:15
ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruption)
28 ตุลาคม พ.ศ.2563  ส่งท้ายกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ กับกิจกรรม Vocano boom!!! (Volcanic eruptio ...
2020-10-29 09:38:17
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิ ...
2020-10-22 13:17:15
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ประถมศึกษาปีที่ 1
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มุ้งเน้นให้นักเรียนได้มีทั ...
2020-10-22 09:19:40
ของเล่นช้างเป่าลม โดยใช้กระดาษ
ของเล่นช้างเป่าลม โดยใช้กระดาษช้าง ช้าง ช้าง ช้างเป่าลม โดยใช้กระดาษในการเรียนการสอนวิชาการงานอ ...
2020-10-21 16:34:42
บูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2563 หน่วย1: My healthy body หน่วย2:สารกับชีวิต
การเรียนการสอนแบบบูรณาการ ชั้นประถมศึกษาปีที่6 ปีการศึกษา 2563 หน่วย1: My healthy body หน่วย2:สารกับ ...
2020-10-17 12:02:37
การใช้ภาษาอังกฤษ
วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ส่งเสริมให้นักเรียนได้กล้าแสดงออกในด้านของการใช้ภ ...
2020-10-14 09:50:32
คุณกานต์ เกษมสุข ซศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง Episode 3
ศิษย์เก่าเล่าสู่กันฟัง Episode 3 ขอแนะนำ คุณกานต์  เกษมสุข  ศิษย์เก่าและผู้ปกครองเด็กชายมี ...
2020-10-13 13:14:08
ช่องวิดีโอย้อนหลัง