หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนLego NXT
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนLego NXT เด็กๆชอบ ได้ประกอบหุ่นตามโจทย์ที่ได้รับ แก้ไขปัญหาด้วยการทำงานเป ...
2020-01-22 11:18:53
เพลง新年好 xīn nián hăo
เพลง新年好 xīn nián hăo สวัสดีปีใหม่ วันตรุษจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ของจีนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยร ...
2020-01-22 08:53:42
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 โดยอาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู) ...
2020-01-22 08:55:25
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
การอ่านคำศัพท์ภาษาจีน บทที่ 7-12 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โดยอาจารย์สมจิตร ศรีพนาสณฑ์ (อ.ปู)Y ...
2020-01-22 08:55:46
“ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสก “ครุ, คุรุ” ที่แปลว่า “หนัก” อันหมายถึง ความรับผิดชอบในการอบรมสั่งสอน
คำว่า “ครู”คำว่า “ครู” มาจากศัพท์ภาษาสันสกฤต “คุรุ” แล ...
2020-01-16 09:14:28
ข้าวตู เป็นขนมไทย
ข้าวตู เป็นขนมไทยที่ทำจากข้าวสวยที่เหลือรับประทาน โดยนำข้าวเหล่านั้นไปตากแห้งแล้วโม่ให้ละเอียด นำมาก ...
2019-12-19 16:21:34
นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม (PDS Robot Competition)
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์(PDS Robot Competition ...
2019-12-16 06:37:18
ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด.ช.ธนวัฒน์ มั่งทัศน์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด. ...
2019-12-09 06:28:30
ช่องวิดีโอย้อนหลัง