หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กล่าวต้อนรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กล่าว ...
2023-05-30 09:53:39
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภาษาไทย
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในช่วงเช้า 07.00-07.40น. ทุกวัน เด ...
2023-05-27 20:10:24
อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2566
เปิดเผยโฉม....อาจารย์ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ปีการศึกษา 2566 ...
2023-05-17 20:01:27
Conclusion P.4-6 ขอบอกซ้อมน้อยนะ...ปล่อยพลังมาเต็ม
กิจกรรม วันนี้ ปิดค่าย Summer camp'2023  Demonstration school SSRU  นักเรียนในโครงการซ ...
2023-05-04 11:37:38
Conclusion P.2-3 ขอบอกซ้อมน้อยนะ...ปล่อยพลังมาเต็ม
กิจกรรม วันนี้ ปิดค่าย Summer camp'2023  Demonstration school SSRU  นักเรียนในโครงการซ ...
2023-05-04 11:34:00
Conclusion P.1 ขอบอกซ้อมน้อยนะ...ปล่อยพลังมาเต็ม
กิจกรรม วันนี้ ปิดค่าย Summer camp'2023  Demonstration school SSRU  นักเรียนในโครงการซ ...
2023-05-04 11:31:30
โอกาสการเริ่มต้นปีใหม่ไทย ในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566
12 เมษายน 2566คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รดน้ำขอพ ...
2023-04-13 04:30:44
กิจกรรม Amazing Chinese Demonstration school SSRU Summer camp กิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐาน การนับเลข เพลงเพื่อนของฉันอยู่ไหน
กิจกรรม Amazing Chinese Demonstration school SSRU Summer campกิจกรรมเรียนรู้ภาษาจีนพื้นฐาน การนับเลข ...
2023-04-09 16:42:41
ช่องวิดีโอย้อนหลัง