หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 2562
ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเ ...
2019-08-16 20:56:42
หนึ่งเดียวคือแม่
หนึ่งเดียวคือแม่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร้องเพลง หนึ่งเดียวคือแม่ โดยน้องปั ...
2019-08-16 21:06:33
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง (ฝ่ายมัธยม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพ ...
2019-08-16 15:11:30
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพร ...
2019-08-16 15:14:22
ช่องวิดีโอย้อนหลัง