หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

วันแม่แห่งชาติ
" รักเอยรักลูกแม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษารดความรัก พรวนความดี มีเมตตาลูกเติบใหญ่ แทนคุณค่า ของแผ่ ...
2020-08-13 11:41:28
กิจกรรมสานสายใจพี่รักน้อง
ประมวลภาพและวิดีทัศน์ความสดใส น่ารัก ในกิจกรรม สานสายใจพี่รักน้อง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แ ...
2020-08-07 11:54:28
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563
การเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563ประมวลวิดีทัศน์บรรยากาศสุดเร้าใจของ ก ...
2020-08-07 11:12:49
การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
การเรียนการสอนภาษาจีนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้มีกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ภาษาจีน นักเรียนใ ...
2020-08-07 11:15:18
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม ASK AND ANSWER ...
2020-08-07 11:19:15
การหาเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการและประธานปีการศึกษา ๒๕๖๓
ในวันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ฝ่ายประถม) จะมีการ ...
2020-08-07 12:51:01
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คณะผู้บริห ...
2020-07-29 10:43:35
Online " Scientific Method "
การเรียนการสอน Online " Scientific Method " วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดย อาจา ...
2020-07-22 13:39:54
แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมแสดงความยินดีกับมหาวิทย ...
2020-07-17 18:00:24
บรรยากาศของการรับประทานอาหารกลางวัน
กริ๊ง กริ๊ง เที่ยงแล้วๆ ทานข้าวกันเถอะ ????????ประมวลภาพและวิดีทัศน์ บรรยากาศของการรับประทานอาห ...
2020-07-17 17:42:20
ช่องวิดีโอย้อนหลัง