หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทยYour browser does not support HTML5 video. ...
2019-10-17 07:46:45
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง
 เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนั ...
2019-09-14 09:02:17
การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐาน
การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐานเป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครงร่าง ภาพ ...
2019-08-27 06:38:41
ฉันคือใคร excel
การเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องฉันคือใคร   ด้วยโปรแกรม Ms.EXCEL  โดยอาจ ...
2019-08-23 11:50:31
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 2562
ในวันศุกร์ที่ ๙ สิงหาคม  ๒๕๖๒  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเ ...
2019-08-16 20:56:42
หนึ่งเดียวคือแม่
หนึ่งเดียวคือแม่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร้องเพลง หนึ่งเดียวคือแม่ โดยน้องปั ...
2019-08-16 21:06:33
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง (ฝ่ายมัธยม)
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพ ...
2019-08-16 15:11:30
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง
นักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม)การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพร ...
2019-08-16 15:14:22
ช่องวิดีโอย้อนหลัง