หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

ข้าวตู เป็นขนมไทย
ข้าวตู เป็นขนมไทยที่ทำจากข้าวสวยที่เหลือรับประทาน โดยนำข้าวเหล่านั้นไปตากแห้งแล้วโม่ให้ละเอียด นำมาก ...
2019-12-19 16:21:34
นิทรรศการสาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม (PDS Robot Competition)
วันอังคารที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการพัฒนาโปรแกรมหุ่นยนต์(PDS Robot Competition ...
2019-12-16 06:37:18
ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด.ช.ธนวัฒน์ มั่งทัศน์
นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ด.ช.ปัณณทัต สกุลธรรม ด.ช.รัฐธนันท์ กลิ่นสุวรรณและด. ...
2019-12-09 06:28:30
งานบูรณาการ หน่วยที่ 4 แรงบันดาลใจจากดวงดาว กลุ่มดาวเนปจูน
งานบูรณาการ หน่วยที่ 4 แรงบันดาลใจจากดวงดาว กลุ่มดาวเนปจูนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ฝ ...
2019-12-09 06:19:53
งานบูรณาการ หน่วยที่ 4 แรงบันดาลใจจากดวงดาว กลุ่มดาวศุกร์ (งานกลุ่ม 1)
งานบูรณาการ หน่วยที่ 4 แรงบันดาลใจจากดวงดาว กลุ่มดาวศุกร์ (งานกลุ่ม 1)โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2019-12-09 06:19:18
เนื่องวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องวันคล้ายพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รองศาส ...
2019-12-09 06:23:38
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"
พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดีเนื่องใน"วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ...
2019-11-25 18:37:03
ช่องวิดีโอย้อนหลัง