หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ
วิดีโอคลิป

การอ่านแนะนำตนเองภาษาจีน
การอ่านแนะนำตนเองภาษาจีน
2019-10-31 17:53:18
planetinthesolarsystem
2019-10-31 14:42:12
การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
การเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ
2019-10-24 16:31:27
กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทย
กิจกรรมการสอนวิชาภาษาไทยYour browser does not support HTML5 video. ...
2019-10-17 07:46:45
การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ กรุงปักกิ่ง
 เมื่อวันที่ 9-19 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนั ...
2019-09-14 09:02:17
การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐาน
การเรียนโปรแกรมออกแบบ SketchUp พื้นฐานเป็นโปรแกรมออกแบบที่มีความสามารถในการเปลี่ยนภาพวาดโครงร่าง ภาพ ...
2019-08-27 06:38:41
ฉันคือใคร excel
การเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องฉันคือใคร   ด้วยโปรแกรม Ms.EXCEL  โดยอาจ ...
2019-08-23 11:50:31
ช่องวิดีโอย้อนหลัง