หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง (ฝ่ายมัธยม)
การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระพันปีหลวง (ฝ่ายมัธยม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-08-16 15:11:30

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(มัธยม) การแสดงกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา ‘พระพันปีหลวง  ฝึกซ้อมโดยอาจารย์ผศ.อรวัฒนา เนียมอุทัย