หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าววิชาการ > ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)
ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-03-20 20:00:29

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา 2567 (รอบเพิ่มเติม)  

1) พบกันวันที่ 25-26 มีนาคม 2567  ผู้ปกครองรับเอกสารมอบตัวนักเรียนโดยนำบัตรประจำตัวผู้สอบหรือใบเสร็จรับเงิน

2) อย่าลืมนะ วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ผู้ปกครองมอบตัวนักเรียนพร้อมส่งเอกสารรายงานตัว

**ทั้ง 2 รายการมา ในเวลา 09.00-15.00 น. ณ ห้องสำนักงานโรงเรียนสาธิต โดยไม่ต้องนำนักเรียนมา**