หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวกิจการนักเรียน > กิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้ ป.3-6 ณ ซาฟารีเวิลต์
กิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้ ป.3-6 ณ ซาฟารีเวิลต์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-07-09 18:03:44

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาสู่การเรียนรู้  ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 ณ ซาฟารีเวิลต์ กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น. ท่านผู้ปกครองเชิญรับการเดินทางภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

 ทัศนศึกษาการเรียนรู้ P.3-6_67.pdf