หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ART 'S LAND แดนปฐมวัย
ART 'S LAND แดนปฐมวัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-16 11:18:01

ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์พิชัย นิมธรรม นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 เข้าร่วมกิจกรรม ART 'S LAND แดนปฐมวัย จัดโดย คณะครุศาสตร์ สาขาปฐมวัย