หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(ภาคเช้า)
ค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง(ภาคเช้า)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-29 18:04:45

วันพุธที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) จัดกิจกรรมค่ายกลางวันลูกเสือ-เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที ๑-๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดย ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและผู้กำกัดูแลฝึกทักษะ