หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รณรงค์ตรวจคัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกคน
รณรงค์ตรวจคัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-24 22:58:03

ช่ววันที่ 20 - 24 มกราคม 2563 ด้วยความห่วงใยทางผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ตั้งจุด รณรงค์ตรวจคัดกรองวัดไข้นักเรียนทุกคนกับสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM2.5 กิจกรรมประจำวัน เปลี่ยนสถานที่เข้าแถวเป็นในห้องประชุมสายสวลีภิรมย์โดยอาจารย์ให้คำแนะนำในการป้องกันใส่ mask ป้องกัน