หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันระดับประเทศ ในหัวข้อ " เศรษฐกิจหมุนเวียน "
การแข่งขันระดับประเทศ ในหัวข้อ " เศรษฐกิจหมุนเวียน "

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-24 14:45:45

คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์พิชัย นิยมธรรม ผู้ฝึกสอน ได้นำนักเรียเข้าร่วมแข่งขันประกวดวาดภาพสด ในวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ในการแข่งขันระดับประเทศ ในหัวข้อ " เศรษฐกิจหมุนเวียน " จัดโดย สมาคมมาตรฐานและคุณภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม 

ได้รับรางวัลชมเชย ได้แก่เด็กหญิง.หิรัญญิการ์ อภิธนัง ชั้ประถมศึกษาปีที่ .6/1  รับเกียรติบัตร และ ทุนการศึกษา 1,000 บาท

และได้เข้าร่วมแข่งขัน เด็กหญิงณัฐกฤตา ชัยพิริยพิทักษ์ ป.6/1

ผลงานที่ได้รับรางวัลจะได้นำการไปเผยแพร่ในสถานที่ต่างๆ