หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เพราะเราคือครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา ทุกวันจึงสำคัญ ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน
เพราะเราคือครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา ทุกวันจึงสำคัญ ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-03 18:48:20

เพราะเราคือครอบครัวสาธิตสวนสุนันทา ทุกวันจึงสำคัญ  ด้วยความห่วงใยจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน 

รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-ประถม ถึงนักเรียนทุกคน ในทุกๆวันทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง Covid -19 อย่างเคร่งครัด โดยให้มีผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับ คัดกรอง นักเรียนในทุกๆเช้า ซึ่งนับเป็นบรรยากาศการเข้าสู่โรงเรียนในทุกๆเช้าด้วยความอบอุ่น ปลอดภัย รวมทั้งยังมีการมอบอาหารว่างก่อนกลับบ้านเพื่อเติมเต็มในช่วงเวลาที่เรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคนอีกด้วย ❤️