หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผลสอบ HSK1 รอบเดือนตุลาคม 2565
ผลสอบ HSK1 รอบเดือนตุลาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-11-16 14:49:42

恭喜!! 恭喜!! 恭喜!!  ขอแสดงความยินดีกับเด็กนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สอบ HSK 1 ครั้งที่ 128   วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ผลสอบดทางเวปไซต์จากปักกิ่งปเรียบร้อย 

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ. ดรสมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ผลสอบ HSK1   คะแนนเต็ม 200 คะแนน รายชื่อมดังนี้

คนที่ 1 เด็กหญิงจิตตรารัณย์ วุฒิปุระจักร์ (น้องผิงผิง) ชั้นป.4
#ผ่านด้วยคะแนน 200 คะแนน 
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน 
คนที่ 2 เด็กหญิงชณัฐกานต์ ลีละจรเกียรติ (น้องคิวท์) ชั้นป.4
#ผ่านด้วยคะแนน 194 คะแนน  
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 94 คะแนน 

คนที่ 3 เด็กชายณัฐภาคย์ แย้มพรายภิรมย์ (น้องซีจี) ชั้นป.4 
 #ผ่านด้วยคะแนน 194 คะแนน
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 100 คะแนน
การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 94 คะแนน 

คนที่ 4 เด็กชายณเดชน์ จตุพร (น้องมังกร) ชั้นป.4
 #ผ่านด้วยคะแนน 175 คะแนน 
การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 91 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 84 คะแนน 

คนที่ 5 เด็กชายกรดนัย ประพฤทธิกุล (น้องกาก้า) ชั้นป.4

 #ผ่านด้วยคะแนน 165 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 91 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 74 คะแนน 

คนที่ 6 เด็กหญิงเพลงรดา วัฒนชาติกนันท์ (น้องเพลง) ชั้นป.5 

 #ผ่านด้วยคะแนน 155 คะแนน  

การฟัง 听力 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 76 คะแนน

การอ่าน 阅读 เต็ม 100 คะแนน สอบได้ 79 คะแนน