หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายการ International Youth Art Exhibition Nova Zagora
รายการ International Youth Art Exhibition Nova Zagora

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-09-28 10:12:10

และประกันคุณภาพ มอบรางวัลให้กับนักเรียน ที่ชนะการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ 3 รายการ มีรายการดังต่อไปนี้

การแข่งขันประกวดวาดภาพ ระดับนาชาติ  รายการ International Youth Art Exhibition Nova Zagora  ประเทศบัลแกเรีย

ผู้เข้าร่วม 200,000 คน จาก 45 ประเทศทั่วโลก  ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 ได้รับรับเกียรติบัตร

1.ด.ญ.วิมุตตา            อร่ามแสงจันทร์   ชั้น ป.4/1 

2.ด.ญ.ประภามาศ     ณ  พัทลุง             ชั้น ป.4/2

3.ด.ญ.อิฐิญา             อู๋ไพจิตร               ชั้น ป.4/2

4.ด.ช.กิตติ์ณัฐ          จิรปรียารักษ์        ชั้น ป.6/1

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผอ.รร.สาธิต มรภ.สวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานเข้าประกวด จนประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง