หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP
JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-16 16:30:55

วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ให้เกียรติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและให้กำลังใจให้กับนักเรียนที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันเยาวชนในรายการ JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIP

2019 สนามที่ ๕ ซึ่งเป็นการแข่งขันที่เก็บคะแนนของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย Level ๕ เมื่อวันที่ ๒๑-๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามแบดมินตันนวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร

เด็กหญิงธัญสินี อนันต์ธนาพงษ์ (มินนี่) ชั้น ป.๖/๒ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุ ๑๓ ปี

เด็กหญิงสุรดา เวชพาณิชย์ (เอนี่) ชั้น ป.๖/๑ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ทั้งประเภทหญิงคู่ และประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ ๑๓ ปี

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับรางวัลและชื่อเสียงที่ได้รับจาการแข่งขันกีฬาแบดมินตันในครั้งนี้ และขอส่งกำลังใจ ตั้งใจ มานะ อดทน พยายามฝึกซ้อมเพื่อประสบความสำเร็จในระดับที่สูงขึ้นต่อไป