หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > อนุมัติดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาโรงครัว
อนุมัติดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาโรงครัว

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-05 09:47:20

วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันท-ประถม โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน อนุมัติดำเนินการปรับปรุงเพื่อพัฒนาโรงครัว โดยเริ่มปรับปรุงเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยการทาสีผนังและปูพื้นกระเบื้อง