หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Lions Clubs International Region 310 organized the 34th Lion International Peace Poster Contest
Lions Clubs International Region 310 organized the 34th Lion International Peace Poster Contest

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-10-24 12:07:14

วันที่ 22 ตุลาคม 2565 สโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 ได้จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ Lion International Peace Poster Contest ครั้งที่ 34ปี 2021- 2022 ในหัวข้อ ทุกคนผูกพันธ์เชื่อมโยงกัน   ได้มอบรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ  ให้กับ 

ด.ญ.วิมุตตา  อร่ามแสงจันทร์ ชั้น ป.6/2  ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม ผู้ฝึกสอน และส่งผลงาน จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่ รร.และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง