หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะกรรมการประเมิน ความประพฤตินักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนม.1
คณะกรรมการประเมิน ความประพฤตินักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนม.1

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-01-26 15:46:45

ในวันอังคารที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการประเมิน ความประพฤตินักเรียนที่มีสิทธิเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (ประเภทโควตาจากโรงเรียนสาธิตฯ) โดยมีอาจารย์สามารถ แสงน้อย อาจารย์วินิตา แน่ประโคน  อาจารย์เพชรพนม จิตมั่น  อาจารย์จุฑารัตน์ สิริวิบูลย์ผล  อาจารย์ศิริลักษณ์ เลิศหิรัญทรัพย์ และ อาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ