หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุม Online ผ่านแอฟ Meet
ประชุม Online ผ่านแอฟ Meet

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-31 15:13:06

วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุม Online ผ่านแอฟ Meet เพื่อพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยเริ่มประชุมตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. ใช้เวลาในการประชุมได้กระชับ ชัดเจน ก้าวทันเทคโนโลยีและเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบัน