หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมสรุปงานในรอบปีการศึกษา 2562
ประชุมสรุปงานในรอบปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-05 09:36:23

วันอังคารที่ 3มีนาคม 2563โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประชุมสรุปงานในรอบปีการศึกษา 2562 และแนวทางดำเนินงาน วางแผนงานก่อนเปิดภาคเรียน โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ประธานการประชุมครั้งนี้