หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การทดสอบระดับชาติ NT (National Test)
การทดสอบระดับชาติ NT (National Test)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-16 00:36:53

วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 08:30-12:00 น.   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมการทดสอบระดับชาติ NT (National Test) ณ สนามสอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ Covid-19 อย่างเคร่งครัดโดยมีคณาจารย์คอยดูแลและอำนวยความสะดวก