หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Never Such Innocence 22022/23 International Competition
Never Such Innocence 22022/23 International Competition

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-05-24 06:36:55

นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ร่วมประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ Never  Such  Innocence 22022/23 International Competition ณ ประเทศอังกฤษ ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริม จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน