หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบ O - Net 61
การสอบ O - Net 61

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-01-30 14:33:48

การสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 08.45 - 16.00 น.  โดยทำการสอบใน 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์  ภาษาไทย  วิทยาศาสตร์  และภาษาอังกฤษ