หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > Annual Children's Painting Competition หัวข้อ My Dream Story จัดโดย ( APHW ) ประเทศญี่ปุ่น
Annual Children's Painting Competition หัวข้อ My Dream Story จัดโดย ( APHW ) ประเทศญี่ปุ่น

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-25 10:44:00

รายการ Annual Children's Painting Competition หัวข้อ My Dream Story  จัดโดย ( APHW ) ประเทศญี่ปุ่น  มี 5 ประเทศ ที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้แก่ญี่ปุ่น , เวียดนาม , ฝรั่งเศส , แอฟริกาใต้ และ ไทย นักเรียนสาธิตของเราคว้ารางวัลมาได้ 4 รางวัล มีรายการดังต่อไปนี้

รางวัล Excelent  Prize  :  ด.ญ.ขรพรรษ       ไหวพริบ             ป.3/4

รางวัล APHW Prize  :  ( เป็นรางวัลยอดเยี่ยมใช้ชื่อหน่วยงาน )  ด.ญ.ประภามาศ    ณ  พัทลุง           ป.5/2

รางวัล First  Prize       :   ด.ญ.มีเพียร           รูปแก้ว               ป.2/2

รางวัล Special  Prize  :  ด.ญ.วิมุตตา          อร่ามแสงจันทร์  ป.5/2

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอนและผู้ส่งผลงาน ที่ทำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง