หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565
การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-02 18:49:33

วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 15.30-17.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2565 เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการและแจ้งกำหนดการต่างๆ ให้บุคลากรโรงเรียนได้รับทราบ