หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ภาพงาน สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน
ภาพงาน สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-21 20:22:41

สวนสุนันทาวิชาการ  2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงความสามารถและความกล้าแสดงออก ในกิจกรรม “Singing Contest” ร้องเพลงสากล 

เด็กๆผู้เข้าร่วมการประกวดทั้ง 14 คน ได้ออกมาแสดงความน่ารักสดใส พร้อมกับเสียงเพราะๆ ให้กับผู้ร่วมกิจกรรม

คลิก  1 ภาพ กิจกรรม สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน(1)

คลิก 2 ภาพ กิจกรรม สุนันทาวิชาการ ได้เพลิดเพลิน กันทุกคน(2)