หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การบรรเทาและผลกระทบกับนักเรียนและบุคลากรกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM2.5
การบรรเทาและผลกระทบกับนักเรียนและบุคลากรกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM2.5

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-21 14:21:46

วันจันทร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ กิจกรรมประจำวัน เปลี่ยนสถานที่เข้าแถวเป็นในห้องประชุมสายสวลีภิรมย์ เพื่อเป็นการบรรเทาและผลกระทบกับนักเรียนและบุคลากรกับสถานการณ์มลพิษทางอากาศ PM2.5