หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 14:22:55

ตามที่นัดหมายในการประชุมจากฝ่ายบริหาร ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ประถม) นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตและรองบริหารทุกท่าน ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อชี้แจงงานบริหาร งานวิชาการและติดตามภาระงานให้ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เริ่มเวลา 10.00 น.- 12.00 น. ประสบความสำเร็จอย่างดีงาม