หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > การสร้างมุมและพื้นที่สี่เหลี่ยม
การสร้างมุมและพื้นที่สี่เหลี่ยม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-12-03 12:57:20

ชีวิตคือการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด การสร้างมุมและการพื้นที่สี่เหลี่ยม รูปทรงต่างๆ  ก่อเกิดสิ่งที่สร้างสรรค์ได้มากมาย มาดูกันสร้างพื้นฐานคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์สุธิรา ทรัพย์เจริญ (อ.เอ)