หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รับทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รับทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-11-15 11:05:23

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายประถม ได้รับการคัดเลือกเข้ารับทุน   การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำนวน 4 คน ได้แก่

เด็กชายรชต อนุชาติบุตร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2          เด็กชายบุรวิตต์ สุดใจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เด็กหญิงวรฤทัย สุวรรณโณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5      เด็กหญิงพิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6