หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-09-10 09:16:40

วันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ โดยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการสอบการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ เมื่อวันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี