หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-01-29 18:30:20

วันพุที่ 29 มกราคม 2563 อาจารย์พิชัย  นิยมธรรม นำนักเรียน จำนวน  9 คน เข้ารับเกียรติบัตร จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภททำชื่อเสียงจากการแข่งขันรายการต่างๆ  ระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติ เพื่อเข้ารับเกียรติบัตร จาก ดร.เอนก  เพิ่มวงศ์เสนีย์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยราชภ้ฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวอทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้น 5 อาคาร 31