หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การแข่งขันว่ายน้ำยุวฑูตศึกษา​ สวิ่มมิ่งแชมเปี้ยนชิพ
การแข่งขันว่ายน้ำยุวฑูตศึกษา​ สวิ่มมิ่งแชมเปี้ยนชิพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-02-04 19:16:29รายงานผลการแข่งขันว่ายน้ำยุวฑูตศึกษา สวิ่มมิ่งแชมเปี้ยนชิพ

1. ด.ช.ศิวัฒน์ วัฒนา (จัง)

ฟรี 50  ม.       ทองแดง

ผีเสื้อ 25 ม.      ทองแดง

กบ 25 ม.        ทองแดง

ฟรี 25 ม.        ทองแดง

ผลัดฟรี 4x25 ม. ทอง


2. ด.ช.ศวัฒน์  วัฒนา(จุง)  ***สาธิตสวนสุนันทา***

ฟรี 50 ม.            ทอง

กรรเชียง25 ม.      ทอง

ผีเสื้อ 25 ม.         ทอง

กบ 25 ม.           ทอง

ฟรี 25 ม.           ทอง

ผลัดฟรี 4x25 ม.   เงิน

ผลัดผสม 4x25 ม.   ทอง

ถ้วยรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 12 ปีชายอันดับที่ 1


3.ดญ ต้นน้ำ ประทุมศิริ. (ต้นหน)                               ***สาธิตสวนสุนันทา***

ฟรี 50 ม.            ทอง

กรรเชียง25 ม.  ทอง

ผีเสื้อ 25 ม.       ทอง

กบ 25 ม.           เงิน

ฟรี 25 ม.           เงิน

ผลัดฟรี 4x25 ม.   ทอง


ถ้วยรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 12 ปีหญิงอันดับที่ 2


4. ด.ญ.นภมัย นาถะพินธุ (บัว) สาธิตสวนสุนันทา

ฟรี 50   เงิน

กรรเชียง 25 ทอง

ผีเสื้อ 25 ทอง

กบ 25 เงิน

ฟรี 25 ทอง

ถ้วยรางวัล นักกีฬายอดเยี่ยม ลำดับที่ 1


5. พิมพ์นารา แข็งเขตต์กิจ (นารา) *** ประถมสาธิต

ฟรี50  เงิน

กรรเชียง25 ทองแดง

กบ 25  เงิน

ฟรี25  ทองแดง


6.ด.ช.วริทธิ์ อึ้งจงเจตน์

เกาะโฟมเตะขา 25 ม. เหรียญทอง

กรรเชียง 25 ม. เหรียญทองแดง

ผีเสื้อ 25 ม. เหรียญทองแดง

ฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทองแดง

ผลัดฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง

ผลัดผสม 25 ม. เหรียญเงิน


7.ด.ญ. กานต์พิช์ชา ทิมโต้ (กาฟิลด์)                               ***สาธิตสวนสุนันทา***

ฟรี 50 ม.            ทอง

กรรเชียง25 ม.  ทองแดง

ผีเสื้อ 25 ม.       ทองแดง

กบ 25 ม.           เงิน

ฟรี 25 ม.           เงิน

ผลัดฟรี 4x25 ม.   ทอง


ถ้วยรางวัล นักกีฬาว่ายน้ำยอดเยี่ยม รุ่นอายุ 12 ปีหญิงอันดับที่ 7


8. ด.ช. ศรัณยพงศ์ ทิมโต้ (เอ)                               ***สาธิตสวนสุนันทา***

ฟรี 50 ม.            เงิน

กรรเชียง25 ม.  เงิน

กบ 25 ม.           เงิน

ฟรี 25 ม.           ทองแดง

ผลัดฟรี 4x25 ม.   เงิน


9.ด.ญ.ไพลิน บุราเจริญ (เบอร์ลิน) ประถมสาธิตสวนสุนันทา

ผลัดฟรี เงิน


10.ด.ญ.จิตญาณินท์ กลัดแก้ว

(จันท์เจ้า)สาธิตสุนันทาประถม

-ฟรี 50 ม.   = เจ้าที่4เวลา 37.47

-กรรเชียง25ม. =เงิน        19.80

-ผีเสื้อ 25 ม. = ทองแดง   20.62

-กบ 25 ม. = ทองแดง       24.12

-ฟรี 25 ม. = ทอง              17.03

-ผลัดฟรี  =  เงิน

-ผลัดผสม = ทองแดง


11.ด.ช.ศิริปกรณ์ ศิริธนะวุฒิชัย (ชิลด์) ประถมสาธิตสวนสุนันทา

เกาะโฟมเตะขา 25 ม. เหรียญเงิน

กบ 25 ม. เหรียญเงิน

ผีเสื้อ 25 ม. เหรียญทองแดง

ผลัดฟรีสไตล์ 25 ม. เหรียญทอง

ผลัดผสม 25 ม. เหรียญเงิน


12.ปอขวัญ
กรรเชียง 25 ม. - ทองแดง
กบ ,25ม. - เงิน
ฟรี 25 ม. - เงิน

13.ด.ช.วริท คุณประคัลภ์(พี่แสบ)
1.เกาะโฟมตีขา 25 เมตร เหรียญทองแดง
2.กรรเชียง 25 เมตร เหรียญทองแดง

14.ด.ญ.ชาณิภา สงวนดี
เกาะโฟม เหรียญทองแดง

15.ด.ช.ตุลาการ วสุธารนันท์
กรรเชียง 25 เมตร เหรียญเงิน
ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตร เหรียญเงิ