หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > Inter national Taekwondo Academy
Inter national Taekwondo Academy

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-11 13:52:41

ศิลปะการต่อสู้ มุ่งมั่นไม่ท้อถอยต่อทุกเหตุการณ์ มีการตัดสินใจอย่างระมัดระวัง วันเสาร์ ที่  10 ตุลาคม 2563  เด็กชายเตชินต์ ธัญรนนท์ นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 เข้าร่วม การแข่งขันเทควันโด ดีเอ็มจี เทควันโด โอเพ่นครั้งที่  2 ประเภท ยุวชนชาย 9-10 ปี  รุ่น G.น้ำหนัก 39 กก ขึ้นไป (ประเภทต่อสู้) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากรายการ  Inter national  Taekwondo Academy  ณ  ศูนย์การค้า ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์