หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-12-20 14:11:30

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท. หรือ IPST) เป็นองค์การมหาชนในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่หลักในการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกาศรายชื่อนักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ ปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562  โดยผ่านการคัดเลือกรอบแรก วิชาวิทยาศาสตร์

เด็กหญิงวิมุตตา อร่ามแสงจันทร์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 

เด็กชายจิณธิษณ์ จันพินิจ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2