หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > THE 24TH ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION & AWAEDS
THE 24TH ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION & AWAEDS

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-03-30 20:53:10

คณะผู้บริหาร และ อาจารย์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.มีเพียร รูปแก้ว ป.2/2 ได้รับ รางวัลชมเชย              ( Finalist ) จากการแข่งขันประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ  ในรายการ THE 24TH ANNUAL 2021 PEACE PALS INTERNATIONAL ART EXHIBITION & AWAEDS    จัดโดย มูลนิธิ Peace Pals ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ ผู้ฝึกสอน และส่งเสริม จนได้รับรางวัล ประสบความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง