หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > The Life cycle Model Primary 3
The Life cycle Model Primary 3

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-11-11 06:34:37

Life cycle Model Primary 3  การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยอาจารย์ณฐพล  อยู่เป็นสุข(อ.กอล์ฟ) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 

ในกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ ฝึก Presentations skill เด็กสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอได้ดี ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ????????????❤️

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา