หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition ประเทศจีน
International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition ประเทศจีน

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-08-26 18:40:34

26 สิงหาคม 2563 อาจารย์พิชัย นิยมธรรม นำนักเรียน จำนวน 10 คน เข้ารับเกียรติบัตร จาก รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทา ขั้น 5 อาคาร 31 เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเภท ทำชื่อเสียงทางด้านงานประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 2019 International Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition ประเทศจีน เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ได้รับรางวับที่ 2 และ 3 จำนวน 12 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้ฝึกสอน และส่งผลงานนักเรียนเข้าการแข่งขัน จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอีกครั้ง