หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ของเล่นช้างเป่าลม
ของเล่นช้างเป่าลม

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-10-21 16:53:03

ตัด ทา แปะ และเป่า ของเล่นช้างเป่าลม นักเรียนสนุกได้ความรู้ จากการสร้างของเล่นด้วยตัวเอง
โดยใช้เศษกระดาษ ช้างเป่าลม ในการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยอาจารย์จุฑารัตน์  สิริวิบูลย์ผล