หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-02-22 18:25:00

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมวิชาการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ไปลงคะแนนการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กรรมการจากผู้แทนสมาชิกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ ลานกิจกรรมวิทยาลัยนวัตกรรม และ จัดการ ผลปรากฏว่า อาจารย์วันจักร น้อยจันทร์ ได้เป็นอันดับ 1 ด้วยคะแนน 253 คะแนน ขอแสดงความยินดีด้วยครับ