หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > World Kids Colouring Day 2022 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์บนท้องฟ้า"
World Kids Colouring Day 2022 ในหัวข้อ "มหัศจรรย์บนท้องฟ้า"

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-02-28 18:05:48

ขอแสดงความยินดี  นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมส่งผลงานประกวดจำนวนชิ้นงานมากที่สุด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6   จำนวน รวม 64 คน โครงการการเข้าร่วมประกวดวาดภาพระบายสี

 World Kids Colouring Day 2022  ในหัวข้อ "มหัศจรรย์บนท้องฟ้า"   จัดโดย บริษัท สเต็ดเล่อร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุน จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน