หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ
รางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-26 13:43:46

วันที่ 25 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ทั้ง 4 คน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดวาดภาพระดับนานาชาติ ในรายการ 22nd International Youth Art Exhibition Nova Zagora 2020 ประเทศบัคแกเรีย ซึ่งมีผู้ส่งผลงานจำนวน 400,000 ภาพ จาก 45 ประเทศทั่วโลก

ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก รศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ อาจารย์พิชัย นิยมธรรม อาจารย์ผู้สอน และ ส่งผลงานนักเรียนจนประสบความสำเร็จ ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อีกครั้ง