แข่งขันแบดมินตัน


 ทีมแบดมินตัน โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับการสนับสนุนจาก ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

จนได้รับรางวัลสร้างชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนและมหาวิทยาลัย  รับรางวัลแข่งขันแบดมินตันรายการ เหมันต์ CHAMPIONSHIP 10

 เข้าร่วมแข่งขันแบดมินตันรายการ เหมันต์ CHAMPIONSHIP 10 เมื่อวันที่16-17ธันวาคม 2560

ณ THE Ultimate Badminton Club

(โดยมีสโมสรและโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมจากทั่วประเทศ โดยนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขันครั้งนี้ดังนี้                                   
1. ด.ญ.สุรดา เวชพาณิชย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ   1

   ประเภทหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน10 ปี                                 
                              2. ด.ช.กรินธร แซ่จัง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6      ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

                                         ประเภทชายคู่รุ่นไม่เกิน 12 ปี


                                  ซึ่งได้มีพิธีมอบถ้วยรางวัลเสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2560