หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

มอบเข็มให้กับประธานนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25 กรกฎาคม 2565 ได้รับเกียรติจาก ผศ.ธนวัฒน์  ศรีศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ...
2022-07-27 22:23:35
เรียนภาษาจีน ฝึกเขียนพยัญชนะ สระจีน และอ่านจีน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรียนภาษาจีน ...
2022-07-27 22:23:58
พิธีถวายเทียนจำนำพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ประจำปี 2565
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหา ...
2022-07-13 01:11:35
จัดพิธีไหว้ครู และต้อนรับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) จัดพิธีไหว้ครู และต้อน ...
2022-07-27 22:21:59
Summer'65 P.2 Dance&Song
Summer'65 One Call Away  by Captain   Cr: Charlie Puth (Lyrics)Summer'65  P.2 ...
2022-05-07 14:05:30
Summer'65 P.1 Dance
Summer'65  P.1/1 เพลง ฝนเทลงมา  Cr: เวอร์ชั่นเต้น น่ารัก! - การ์เนต สะเลอปี้Summer' ...
2022-05-07 13:35:38
เด็กหญิงพรชนิตว์ โชติช่วง ได้รับรางวัลชนะเลิศ หัวข้อบรรยาย สามัคคีสร้างสรรค์ สังคมนั้นเจริญ ด้วยคะแนน ๒๔๖ ได้เข้ารอบระดับส่วนกลาง
คลิปการประกวดบรรยายธรรม รอบคัดเลือกระดับจังหวัด กรุงเทพมหานคร เขตพื้นที่การศึกษา เขต ๑-๒ ในวันที่ ๒๐ ...
2022-02-23 12:16:32
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ
การเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ  เด็กๆ เรียนสนุกสนานได้ความรู้ โดย อ.ศิริลักษณ์  เลิศหิรัญ ...
2022-02-22 18:42:21
เด็กชาย พิชญุตม์ เมืองคำ (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
เด็กชาย พิชญุตม์  เมืองคำ  (พี่นะโม) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยรา ...
2022-02-16 19:44:30
เด็กหญิง ปทิตตา สงวนดี น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กหญิง ปทิตตา  สงวนดี  น้องเอญ่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ร้องเพลงจีน ด ...
2022-02-16 19:46:29
ข่าวย้อนหลัง