หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ
วีดีโอ

การแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  จัดการแข่งขันกีฬาภายในระดับชั้นประถมศ ...
2023-08-21 14:18:36
การเขียนโปรแกรม Blockly lab นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การเขียนโปรแกรม Blockly lab  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ ...
2023-08-13 13:54:38
ชุมนุม Science Club
ซู่....ซ่าส์... ไปกับ "Science Club"กิจกรรมตามความสนใจ โดยชุมนุม Science Club ได้จัดกิจกรร ...
2023-08-12 18:28:18
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566     โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีถวายพระ ...
2023-07-27 20:14:05
อ่านบทอาขยานเรื่องสังข์ทอง ตอน กำเนิดพระสังข์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  อ่านบทอาขยานเร ...
2023-07-27 20:08:54
มอบของรางวัล คัดลายมือ เขียนบทกรอน บทอาขยาย และการจัดบอร์ด
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ...
2023-07-27 20:02:38
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงานวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ  กอบัวแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต กล่าวเปิดงานวันภาษาไทย ปร ...
2023-07-27 19:55:29
การแสดงละคร กำเนิดสุดสาคร โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
การแสดงละคร กำเนิดสุดสาคร   โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6รายชื่อนักแสดงละครเรื่องพระอภัยมณ ...
2023-07-27 19:51:42
การแสดงการร้องเพลงในวรรณคดี เพลงรจนาเอย
วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2566 การแสดงการร้องเพลงในวรรณคดี เพลงรจนาเอย  รายชื่อนักแสดงเต้นประกอบเพล ...
2023-07-29 20:20:52
หลังการแสดงละคร..เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ต
กิจกรรมนักเรียนหลังการแสดงละคร..เต้นเพลง โอมจงรวย เทพ 3 ตา กันอย่างสนุกสนาน ...
2023-07-27 19:14:17
ข่าวย้อนหลัง