หน้าหลัก > ข่าว > วีดีโอ > ชุมนุม Science Club
ชุมนุม Science Club

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-12 18:28:18

ซู่....ซ่าส์... ไปกับ "Science Club"

กิจกรรมตามความสนใจ โดยชุมนุม Science Club ได้จัดกิจกรรมการทดลอง "ลูกโป่งซู่ซ่า "ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยการลงมือปฏิบัติจริง และยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียนอีกด้วย ทั้งได้ความรู้และสนุกกับกิจกรรมกันไปเลย   มาชมภาพการทำกิจกรรมและความสดใสของเด็กๆกันเลยค่ะ